Profil
10/08/2014 Zmiana statusu

Skreślenie z listy Graczy GCT. Powód: negatywny wynik okresu próbnego.